Specielt Android men også mange Microsoft Windows CE og Windows Mobile har indbygget tastatur i den fysiske design. Dette gør dem specielt velegnet til betjening med handsker eller hvor der er mange numeriske indtastninger. De er ofte ikke så lette at betjene ved alfanumeriske indtastninger, da layoutet ikke er QWERTY som vi kender fra PC-tastaturet.
I så fald er tastatur på skærmen at foretrække.

Et fysisk tastatur kan også være en fordel rent ergonomisk da batteriet og vægten vil ligge bedre i hånden end et traditionelt PDA design med skærmtastatur.