BASE I FREDERIKSSUND, DK

Hos PCgo kan du få gode råd, hjælp til selvhjælp og den fulde pakke, hvor du køber vores viden på timebasis eller projekt.

Politik for beskyttelse af personlige oplysninger

Helt generelt gemmes kontaktoplysninger du selv oplyser.

Denne persondatapolitik “GDPR” træder i kraft med øjeblikkelig virkning for nye brugere og fra og med den 25. maj 2018 for eksisterende brugere. Denne persondatapolitik erstatter alle tidligere versioner.

§ 1. Generelt

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan PCGO v/Ulf Dannemand CVR:DK38416618, (”PCGO”) indsamler, anvender, videregiver og gemmer dine personlige oplysninger.

Ved din henvendelse til PCGO behandles personfølsomme oplysninger og/eller personoplysninger. PCGO lægger stor vægt på en omhyggelig håndtering af personoplysninger. Vi behandler og beskytter derfor personlige oplysninger med største omhu.

Vi følger retningslinjerne fra databeskyttelseslovgivningen/GDPR (General Data Protection Regulation), hvilket bl.a. indebærer:

 • at vi gør tydeligt opmærksom på, hvad formålet er med vores behandling af personoplysninger, bl.a. ved hjælp af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.
 • at vi begrænser vores registrering af personoplysninger til oplysninger, der er nødvendige for lovlige formål.
 • at vi i tilfælde, hvor din tilladelse er påkrævet, på forhånd beder om din udtrykkelige tilladelse til at behandle dine personoplysninger.
 • at vi træffer egnede foranstaltninger til at beskytte dine personoplysninger og at vi stiller tilsvarende krav til tredjeparter, der behandler personoplysninger på vores vegne.
 • at vi respekterer din ret til at få indblik i dine personoplysninger samt at forlange disse rettet eller slettet.
  Du kan selv slette dine spor her på Google Analytics.

Persondatapolitikken gælder når PCGO leverer tjenester og produkter i forbindelse med et køb, service problemstillinger og øvrig kontakt med PCGO, såsom besøg på hjemmesiden. Du skal altid føle dig tryg når du deler dine personlige oplysninger med os. Databehandlingsansvarlig er PCGO. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvilke personoplysninger vi registrerer og benytter samt til hvilke formål. Det anbefales at læse denne omhyggeligt.

§ 2. Ansvarlig for personlige oplysninger

PCGO er ansvarlig for dine personlige oplysninger og behandlingen af disse. PCGO svarer for at håndteringen af disse oplysninger sker i overensstemmelse med dansk lov og EU bestemmelsen “GDPR”.

§ 3. Vi behandler disse personoplysninger om dig

PCGO gemmer og benytter udelukkende personoplysninger, der afgives direkte af dig som led i de ønskede tjenester, eller hvor der gøres tydeligt opmærksom på, at de afgives til PCGO med henblik på at blive behandlet.

Til de formål, der fremgår af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, benyttes nedenstående oplysninger:

 • Kontaktoplysninger, Faktureringsadresse, telefonnummer, e-mail adresse
 • Betalingsoplysninger, ordrehistorik
 • Kundenummer
 • Information om hvilke varer eller tilbud som du har været interesseret i baseret på din henvendelse.

§ 4. Derfor behandler PCGO oplysninger om dig

Vi videregiver ikke de oplysninger tilknyttet dit brugernavn til tredjepart, medmindre det er nødvendigt for at opfylde den aftale, du indgår med PCGO, eller lovgivningen forlanger det. Ved mistanke om bedrageri eller misbrug af PCGO hjemmeside eller lager kan PCGO videregive personoplysninger til relevante myndigheder.

4.1 Behandling af ordre

Når du afgiver en ordre til PCGO, behandler PCGO den under brug af dine personoplysninger. Såfremt det er nødvendigt for korrekt behandling af din ordre, kan PCGO også videregive dine personoplysninger til tredjepart. Yderligere oplysninger fremgår af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

4.2 Markedsføring og reklamer

Som supplement til oplysningerne på vores hjemmeside kan PCGO også holde dig ajour med nye produkter og tjenester:

 • pr. post
 • pr. mail
 • via sociale medier

§ 5. Lovlige grunde for PCGOs behandling af dine personlige oplysninger

PCGO baserer behandlingen af dine personlige oplysninger på et antal retsgrundlag som beskrives herunder.

 • PCGO behandler dine personlige oplysninger for at kunne opfylde aftalen med dig som kunde, såsom at gennemføre et køb og få adgang til ordrehistorik. PCGO behandler oplysninger som købshistorik i overensstemmelse med dette retsgrundlag.
 • I visse tilfælde har PCGO en juridisk forpligtelse til at behandle dine personlige oplysninger. Dette gælder f.eks. behandlingen af personlige oplysninger som PCGO udfører for at kunne opfylde regnskabslovens krav.
 • Retsgrundlaget for behandling af dine personlige oplysninger for at kunne sende dig tilbud på produkter og tjenester baseret på aftale, samtykke eller interesseovervejelse. PCGO behandler din adfærd på hjemmesiden, din interaktion med os samt din interesse for vores tilbud og produkter. Vi behandler ikke personfølsomme oplysninger eller udfører profiler.
Formål Retsgrundlag Personlige oplysninger
At administrere, levere bestillinger og yde support
 • Fuldføre købsaftale (Købsvilkår)
 • Navn, adresse, faktureringsadresse, telefonnummer, e-mail
 • Betalingsoplysninger, ordrehistorik
 • Kundenummer
 • Produktinteresse
 • Kopi af udført ydelse
At sikre at lovkrav overholdes som fx. regnskabsloven
 • Juridisk forpligtelse
 • Navn, adresse, telefonnummer samt e-mail
At markedsføre produkter og tjenester via e-mail, telefon og pr. post
 • Aftale
 • Samtykke
 • Interesseovervejelse
 • Navn, adresse, e-mail, telefonnummer
 • Information om hvilke af vores produkter eller tilbud du har været interesseret i

§ 6. Offentliggørelse

Dine oplysninger bliver ikke offentliggjort.

§ 7. Reklamer

På PCGO hjemmeside vises ikke reklamer.

§ 8. Videregivelse til tredjepart

PCGO kan videregive dine oplysninger til vores samarbejdspartnere. Disse samarbejdspartnere medvirker til at opfylde aftalen.

§ 9. Cookies

PCGO’s hjemmeside anvender cookies. Også tredjeparter, som vi linker til, kan gemme cookies. Når du besøger vores hjemmeside, vises en meddelelse, der forklarer formålet med vores brug af cookies. Din fortsatte brug af vores hjemmeside indebærer accept af cookies. Det står dig frit for at deaktivere cookies i dine browserindstillinger. Dog skal du være opmærksom på, at det kan medføre, at vores hjemmeside ikke længere fungerer optimalt. Vi har truffet aftale om brug af cookies og applikationer med tredjeparter, der gemmer cookies. Dog har vi ikke fuldstændig kontrol med, hvad udbyderne af disse applikationer foretager sig med de gemte cookies. Yderligere oplysninger om disse applikationer og deres håndtering af cookies fremgår af pågældende tredjeparters erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger. (Vær opmærksom på, at disse muligvis ændres fra tid til anden.)

§ 10. Google Analytics

PCGO anvender Google Analytics (GA), en gratis webbaseret statistiktjeneste, som tilbydes af Google. Dette indebærer at kildekoden på sider indeholder kodeafsnit som leveres af Google. Denne besøgsdata sendes til Google. PCGO har underskrevet en aftale med Google om brugen af disse oplysninger. Google har ikke fået tilladelse til at anvende informationen de får fra Analytics til andre Google tjenester. Google anvender den indsamlede information til at lave webanalyserapporter. Ingen personlig information videregives. Hvis du ikke vil have at PCGO.dk bruges til at overvåge webstatistik, så kan du ændre indstillingerne i din weblæser (anvend fx. Adblock og NoScript).

§ 11. Sikkerhed, kryptering (SSL)

PCGO har truffet foranstaltninger til at forebygge misbrug af og uautoriseret adgang til personoplysninger.

 • PCGO benytter krypterede forbindelser (SSL, secure sockets layer) til at beskytte al udveksling af oplysninger mellem din computer og hjemmesiden, når du indtaster personoplysninger.

11.1 Information om SSL

SSL betyder “secure sockets layer” og er en krypteringsmetode, der længe har været anvendt. Med denne metode krypteres al trafik mellem kundens browser og serveren, så det ikke er muligt at “aflytte” det som sendes. SSL nøglen garanterer derudover også at du virkelig sender dine oplysninger til virksomheden og ikke til en person som udgiver sig for at være en anden.

Hvordan kan man se at en side er krypteret?
Låsesymbolet i statusfeltet længst nede i din browser er ikke en pålidelig indikator for kryptering. Især ikke på sider som på grund af minimal håndtering og højre download hastighed, er opbygget med frames. I sådanne tilfælde kan en ansøgningsformular være beskyttet med SSL mens andre frames omkring navigeringen ikke er krypteret, fordi der ikke er nogen information som skal beskyttes.

Hvordan sikrer jeg at en side virkelig er krypteret?
Internet Explorer: højreklik på et tomt område (uden grafik) på den ønskede hjemmeside og vælg derefter “egenskaber”. Netscape: højreklik på et tomt område (uden grafik) på den ønskede hjemmeside og vælg derefter “sideinformation”. Begynder adressen eller URL med “https:// …” så er siden krypteret med SSL-protokol. Den vigtige forskel er bogstavet “s” i “https”. Sider som ikke er krypteret starter med “http”.

Hvad skal jeg bruge SSL til?
PCGO anvender SSL metoden til alle oplysninger som skal beskyttes. Det er en sikkerhed for dig, at dine personoplysninger som fx. adgangskode, adresse eller kreditkortnummer ikke havner i de forkerte hænder. Krypteringen aktiveres som standard. Alle efterfølgende sider beskyttes øjeblikkelig af SSL, hvis de indeholder dine oplysninger.

Hvad gør jeg, hvis SSL ikke fungerer?
SSL fungerer muligvis ikke, hvis din firewall ikke understøtter SSL eller såfremt du ikke har angivet nogen sikkerhedsproxy i din browser. I dette tilfælde vil en fejlmeddelelse gøre dig opmærksom på problemet. Hvis dette problem opstår, skal du kontakte din netværksleverandør.

§ 12. Så længe gemmer vi oplysninger om dig

Ovennævnte personoplysninger gemmes, så længe det er nødvendigt for at behandle dine ordre inklusive garantiforpligtelser. Oplysningerne gemmes i højst to år til ovennævnte statistiske formål. Derefter slettes oplysningerne, medmindre lovgivningen foreskriver længere frister (f.eks. pligten til at gemme betalingsoplysninger).

§ 13. Internetsteder tilhørende tredjepart

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger omfatter ikke internetsteder tilhørende tredjepart, som der linkes til fra vores hjemmeside. Vi kan ikke garantere, at disse tredjeparter håndterer dine personoplysninger på betryggende eller sikker vis. Før du besøger disse sider, anbefales det at læse pågældende siders erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

§ 14. Ændringer i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

PCGO forbeholder sig ret til at foretage ændringer i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Det anbefales derfor at læse denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger regelmæssigt.

§ 15. Dine rettigheder

Du kan til enhver tid bede om kontaktoplysningerne slettes og backup fra det eventuelt udførte arbejde slettes.
Kontaktoplysninger kan slettes på din egen anmodning.
Projekters sletning kan kun udføres med samtykke fra direktør/daglig leder i samme virksomhed som har afgivet ordren.

15.1 Indblik i og ændringer af dine oplysninger

Ved spørgsmål om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger eller indblik i, ændring eller sletning af dine personoplysninger er du altid velkommen til at kontakte os under brug af nedenstående kontaktoplysninger. Du kan også sende PCGO en anmodning om at se, ændre eller slette disse oplysninger. Du kan også forlange at få tilsendt de oplysninger, som PCGO benytter med din tilladelse, eller forlange, at PCGO begrænser brugen af dine personoplysninger. For at forebygge misbrug kan PCGO bede dig om at identificere dig på betryggende vis. Hvis det drejer sig om indblik i personoplysninger tilknyttet en cookie, skal du vedhæfte en kopi af pågældende cookie. Du finder denne i dine browserindstillinger. Hvis oplysningerne er forkerte, kan du forlange dem rettet eller slettet.

15.2 Databeskyttelsesmyndighed

Vi er altid imødekommende, hvis du ønsker at klage over brugen af dine personoplysninger. I medfør af databeskyttelseslovgivningen har du også mulighed for at klage over behandlingen af dine personoplysninger ved en formløs henvendelse til https://www.datatilsynet.dk/.

OBS! Ved at anvende denne hjemmeside, så accepterer du ovenstående vilkår.

§ 16. Kontakt

Har du spørgsmål til denne persondatapolitik, håndteringen af dine personoplysninger eller ønsker du at anmode om et uddrag af registret, bedes du kontakte PCGO via kontakten øverst venstre på denne side eller på nedenstående formular :

PCGO kan kommunikere via krypterede signerede email, hvis dette kræves. Se mere på Nemid