Søg professionel rådgivning og opnå resultater, der viser sig på bundlinjen

Så skal du benytte professionelle rådgivere.

En dialog er grundlag for den bedste løsning.

En dialog danner grundstenen for enhver fremragende løsning. Denne proces begynder med en grundig indledende samtale, hvor dine specifikke ønsker og krav bliver identificeret og diskuteret. Dialogen kan finde sted gennem forskellige kommunikationskanaler, såsom telefon, e-mail, eller Teams/Skype. En væsentlig fordel ved denne indledende fase er, at den tilbydes helt uden omkostninger af nogen art, hvilket sikrer en uforpligtende og åben kommunikation fra starten.

Formålet med denne første dialog er at skabe en dybdegående forståelse af projektets omfang og identificere de centrale parter, der er involveret. Det er også her, vi vurderer muligheden for at genanvende eksisterende udstyr i den nye løsning, hvilket kan være en vigtig overvejelse for både økonomiske og miljømæssige aspekter. Denne fase er afgørende for at afgøre, om PCgo er den bedst egnede rådgiver til at håndtere din specifikke opgave.

Under disse indledende samtaler er PCgo i stand til at give et overslag over den software, der vil være nødvendig, et tidsmæssigt estimat for projektets gennemførelse, og komme med forslag til eventuelt nyt hardware, der kan være nødvendigt. Denne fase er afgørende for at sikre, at alle parter har en fælles forståelse af projektets retning og de nødvendige ressourcer.

Kravspecifikation

Udarbejdelsen af en kravspecifikation er en central del af vores arbejdsproces, og denne fremgangsmåde har vist sig at være både effektiv og nødvendig for at sikre den bedst mulige løsning. Denne specifikation indebærer en detaljeret beskrivelse af løsningen, hvor vi dykker ned i de enkelte elementer og processer, der vil være involveret. Det er under denne fase, at vi begynder at præsentere de første skærmbilleder, fastlægger filformatet og udvikler strukturen af databasen der skal understøtte løsningen.

Kravspecifikationen udformes som et omfattende skriftligt dokument, der fungerer som en vejledning gennem hele udviklingsprocessen og er afgørende ved den afsluttende levering af projektet. Dette dokument tjener som et uvurderligt arbejdsredskab for både udviklerne og kunden, da det sikrer, at alle parter har en klar og fælles forståelse af projektets mål og krav.

Udarbejdelsen af en sådan kravspecifikation er en tidskrævende proces, der indebærer flere timers dedikeret arbejde. Det kan også omfatte et besøg hos jer, kunden, på jeres lokation (onsite). Dette besøg er en væsentlig del da det giver os mulighed for at få en bedre forståelse af jeres specifikke behov og arbejdsmiljø. Dette gør det muligt for os at tilpasse løsningen mere nøjagtigt til jeres unikke krav og forventninger.

Udarbejdelse og installering

Processen for udarbejdelse og installation af softwaren er en omhyggelig og detaljeret fase, som tager udgangspunkt i den tidligere udarbejdede kravspecifikation. Baseret på denne grundige specifikation, udvikler vi et skræddersyet stykke software, som er designet til at blive installeret på de specifikke enheder, vi har aftalt med dig. Denne fase af projektet er kendetegnet ved en tæt og løbende kommunikation mellem PCgo og dig samt din virksomhed. Formålet med denne løbende dialog er at sikre, at udviklingen af softwaren forbliver på rette spor og er i overensstemmelse med dine forventninger og krav.

Under udarbejdelses- og installeringstiden er der mulighed for at tilføje ekstra funktioner til softwaren. Vi er åbne for at imødekomme sådanne ændringer og tilføjelser, da vi forstår, at krav og behov kan udvikle sig gennem projektets forløb. Det er dog vigtigt at bemærke, at sådanne tilføjelser kan resultere i en merpris udover den oprindeligt aftalte projektpris. Vi ønsker at være transparente omkring denne proces, så du som kunde er fuldt informeret om de økonomiske implikationer af eventuelle ændringer.

I forbindelse med vores prissætning arbejder PCgo med en fast tilbudspris. Denne tilgang sikrer, at du som kunde har en klar og forudsigelig økonomisk ramme for hele projektet. Ved at tilbyde en fast pris forhindrer vi overraskelser i budgettet, hvilket giver en øget sikkerhed og tillid i vores samarbejde. Vi er forpligtet til at levere en høj kvalitet af service inden for de aftalte økonomiske rammer, og vi stræber efter at overholde både budget og tidsplaner gennem hele processen.

Projektet sættes i drift

I den grundlæggende serviceaftale vi tilbyder, indgår en specificeret driftsperiode, som er en væsentlig del af vores samlede pakkeløsning. Under denne aftalte driftsperiode vil der være en unik mulighed for at foretage mindre ændringer og justeringer i softwaren, helt uden ekstra omkostninger for dig som kunde. Denne fase er designet til at sikre, at den leverede løsning ikke kun opfylder de oprindelige krav, men også fortsat kan tilpasses og forbedres for at møde de skiftende behov og forhold i din virksomhed.

Denne fleksible tilgang giver en betydelig merværdi, da den anerkender, at behov og forhold kan ændre sig, selv efter softwaren er blevet implementeret. Det kan inkludere alt fra små justeringer i funktionaliteten til finjusteringer i brugergrænsefladen. Vores mål er at sikre, at den software, vi leverer, forbliver relevant, effektiv og brugervenlig gennem hele driftsperioden.

Ved at inkludere denne driftsperiode i vores service, giver vi vores kunder en ekstra sikkerhed og understøtter en smidig overgang til den nye løsning. Vi forstår, at den virkelige test af softwarens effektivitet opstår i den daglige brug, og derfor er vi dedikerede til at yde denne fortsatte support og tilpasning. Denne forpligtelse til fortsat optimering og support er en central del af vores forretningsfilosofi og afspejler vores engagement i at skabe varige og værdifulde relationer med vores kunder.

Efterfølgende support

Kunne være:
Vores mål er at etablere et langvarigt, tillidsfuldt samarbejde med vore kunder og vi tilbyder derfor flere former for efterfølgende support og rådgivning.

I forlængelse af vores engagement i at levere skræddersyede løsninger, prioriterer vi at etablere og vedligeholde et langvarigt og tillidsfuldt forhold til vores kunder. Dette indebærer ikke kun at levere en løsning, men også at sikre dens fortsatte succes og effektivitet. For at understøtte dette mål, tilbyder vi en række forskellige muligheder for efterfølgende support og rådgivning, som er skræddersyet til at imødekomme de unikke behov og udfordringer, som vores kunder kan støde på.

En af de centrale services, vi tilbyder, er en supportaftale til en fast månedlig pris. Denne aftale er omfattende og inkluderer fuld adgang til al dokumentation relateret til dine løsninger. Denne dokumentation er en væsentlig ressource, der giver dybdegående indsigt og vejledning omkring de implementerede løsninger. Desuden inkluderer denne aftale en mulighed for, at vi yder support til softwaren uden yderligere omkostninger. Denne aftale sikrer, at du har kontinuerlig adgang til assistance og rådgivning, hvilket er afgørende for at maksimere værdien af din investering i vores løsninger.

For dem, der måtte have behov for en mere fleksibel supportløsning, tilbyder vi også muligheden for at afregne supportopgaver på timebasis. Denne model er ideel for dem, der har brug for sporadisk support eller assistance med mindre opgaver. Det giver en stor grad af fleksibilitet og gør det muligt for vores kunder at tilpasse supporten til deres specifikke behov og budget.

Gennem disse supportmuligheder stræber vi efter at tilbyde en service, der ikke kun løser øjeblikkelige udfordringer, men også understøtter og bidrager til den langsigtede succes og effektivitet af de løsninger, vi har udviklet. Vi ser vores relationer med kunder som partnerskaber, hvor vi kontinuerligt arbejder for at tilføje værdi og understøtte deres forretningsmål.

Nogle af vores samarbejdspartnere

Herunder nogle partnere til hardwareleverance og med lang erfaring for udarbejdelse af gode løsninger, samt partner til softwareudvikling.

Jens Peder Bach Jensen
tlf. 72 22 02 11

Johnny Nørgaard
Tlf. 76 71 00 00

Kontakt PCgo i dag

Lad os få en snak om hvad PCgo kan hjælpe dig med.