Hvad er der at vinde?

Hvilken tilbagebetalingstid regnes investeringen med at give?.

I disse “Return Of Investment” kalkyler for lagerpluk kan du selv indsætte værdierne, som forholdene er i dag i venstre kolonne.
Dernæst kan du indsætte de nye fremtidige mål i højre kolonne og hurtigt udregne, hvad færre fejl og flere pluk vil kunne gøre ved din bundlinje.

Det er klart at der kan være mange flere parametre i udregningen af Return Of Investment, men det vil være forskellige punkter fra virksomhed til virksomhed og kan derfor indgå i en dybere analyse. Ofte findes en indlysende grund til at komme i gang, jo før jo bedre.

Der kan være store penge at spare og meget tid at vinde.

“Return on Investment” (ROI) er en økonomisk nøgleindikator, der bruges til at måle lønsomheden af en investering. Det er et forhold eller en procentdel, der viser, hvor meget penge der er tjent eller tabt på en investering i forhold til mængden af penge, der er investeret. ROI bruges til at sammenligne effektiviteten af forskellige investeringer og til at vurdere, om en investering er blevet forvaltet på en god måde.

Hvis vi antager lagerplukket fremover vil kunne gøres forventeligt hurtigere og sikrere med færre fejl, bliver resultet tydeligvis meget givtigt.

Formlen til at beregne ROI med eksempeldata som ovenfor udfyldt, er som følger:

Oprindelige Omkostninger (før investering): 210,000 kr.
Nye Omkostninger (efter investering): 60,000 kr.
Besparelse=150,000 kr

Dernæst beregner vi Return on Investment (ROI) ved at sammenligne besparelsen med investeringen:

ROI=(Besparelse/Investering)×100
ROI=(150,000 kr/50,000 kr)×100
ROI=3×100
ROI=300%

Så ROI for denne investering er 300%, hvilket indikerer en meget effektiv investering med hensyn til omkostningsbesparelse. Dette betyder, at for hver krone der blev investeret, er der tjent 3 kr. efter at investeringen er afsluttet.

ROI er nyttig for at sammenligne effektiviteten af flere investeringer, men det er vigtigt at huske på, at ROI ikke tager højde for tidshorisonten for en investering, og det kan derfor være nyttigt at kombinere ROI med andre målinger, som for eksempel ‘Internal Rate of Return’ (IRR) eller ‘Net Present Value’ (NPV), når man foretager en mere dybdegående økonomisk analyse.