Hvordan opmærkes lageret?

Når lageret bliver tilstrækkeligt stort og overskueligheden bliver risikable ved mange brugere, kan det være nødvendigt at skabe en opmærkning der letter træfsikkerheden og forkorter søgetiden af varene. Det kan gøres på flere måder med lidt variation af det opnåede udbytte af denne opmærkning.

Vi skal her ser på de mest brugte metoder til opmærkning af lagerpositioner.

1D stregkode

Ved at bruge stregkoder kan du nemt scanne lagerlokationer for hurtigt at identificere, hvor varer er placeret. Dette er særligt nyttigt i større lagermiljøer, hvor manuel validering ville være tidskrævende.

QR-koder

Lignende til 1D stregkoder, men kan indeholde mere information og er nemme at scanne med smartphones. Dette er en god løsning for dem der ønsker fleksibilitet og har lille plads tilrådighed til opmærkningen.

RFID-tags

Radiofrekvensidentifikation (RFID) tillader automatisk sporing af varer og lagerlokationer uden behov for direkte synslinje, som det er tilfældet med stregkoder. RFID kan reducere tiden det tager at lave lageroptællinger og ydermere lette en unik identifikation af placeringen.

Alfanumeriske lokationssystemer

Et system, der bruger en kombination af bogstaver og tal til at identificere specifikke hylder, reoler, sektioner eller zoner. Dette system er let at forstå for medarbejdere og kan tilpasses til næsten enhver lagerkonfiguration. Ofte kombineret med en stregkode, QR eller RFID.

Farvekodning

Anvendelse af farver til at indikere forskellige zoner, rækker, niveauer eller produktkategorier. Dette kan være særligt effektivt i kombination med andre mærkningsmetoder og kan hjælpe med hurtigt visuelt at identificere områder af lageret.

Digitale lagerstyringssystemer

Moderne lagerstyringssystemer tilbyder ofte indbyggede værktøjer til at mærke og administrere lagerlokationer, ofte integreret med Stregkode, QR-koder, RFID eller fysisk lys og kvitteringsknap for at automatisere processen og reducere fejl. Ofte brugt ved mindre lagre med høj plukhastighed. Forsimplet sagt skal personen bare plukke fra placeringen hvor lyset blinker under.

Den mest benyttede metode

En kombination af stregkode og læsbar tekst på en etiket er den mest benyttede metode. Denne har en lav kostpris og er egnet ved både manual pluk med og uden automatisk kontrol med håndterminal.

Vælger du også denne metode er der nogle steps at gå igennem:

1. Design dit stregkodesystem

Først skal du designe strukturen af dine stregkoder. En god struktur kunne være: HAL-RÆKKE-REOL-HYLDE-PLACERING. For eksempel kan “0102030405” repræsentere Hal 01, Række 02, Reol 03, Hylde 04, Placering 05.

Lad os sige, du har et lager med flere haller, og inden for hver hal er der rækker af reoler. Hver reol har flere hylder, og hver hylde har specifikke placeringer for varer.

 • Hal (H): Angiv hal med et bogstav, f.eks. A, B, C.
 • Række (R): Angiv række med et tal, men tilføj et præfiks for at indikere, det er en række. F.eks. R01, R02.
 • Reol (S): Angiv reol med et tal, men brug et andet bogstav som præfiks, f.eks. S01, S02.
 • Hylde (L): Angiv hylde med et tal, men tilføj et præfiks for at indikere det er en hylde, f.eks. L01, L02.
 • Placering (P): Angiv placering på hylden med et tal, og brug endnu et præfiks, f.eks. P01, P02.

Fuldstændig Kode

En fuldstændig lokationskode kunne således være: A-R01-S01-L01-P01. Dette fortæller os, at varen er placeret i:

 • Hal A
 • Række 01
 • Reol 01
 • Hylde 01
 • Placering 01

Fordele ved Alfanumerisk System

Dette system er særdeles fleksibelt, da det klart differentierer mellem forskellige dele af lagerlokationen (hal, række, osv.), hvilket gør det lettere at forstå og navigere i. Alfanumeriske koder kan også håndtere en stor mængde variation i lagerlayout og udvidelser, da du har adgang til en bred kombination af bogstaver og tal til at skabe unikke lokationskoder.

2. Generer stregkoder

 • Softwarevalg: Vælg en stregkodegenerator eller et lagerstyringssystem, der understøtter tilpasning af stregkoder. Der findes flere gratis og betalte softwaremuligheder.
 • Stregkodeformat: Vælg et passende stregkodeformat. UPC, EAN og Code 128 er populære valg, hvor Code 128 ofte foretrækkes for sin alsidighed og kapacitet til at indeholde mere komplekse datastrukturer. Med en QR-kode får du fleksibilitet i tegnvalg samt kompakt størrelse.

3. Mærk lagerlokationer

 • Print stregkoder: Når dine stregkoder er genereret, skal de printes på labels, der kan klæbes på lagerlokationerne. Sørg for, at labels er holdbare og kan modstå lagermiljøet.
 • Opsætning: Klæb dine stregkodelabels på de respektive steder på hal, række, reol, hylde og placering. Det er vigtigt at sikre, at placeringen af hver label er konsistent, så scanning bliver så effektiv som muligt.

4. Træning af personale

 • Brug af scannere: Sørg for, at dit personale er trænet i brugen af stregkodescannere og forstår systemet bag opdelingen af lagerlokationerne.
 • Processer: Uddan dem også i de processer, der er forbundet med lagerstyring, som f.eks. modtagelse af varer, placering, plukning og opfyldning af lager.

5. Integration med lagerstyringssystem

 • Softwareintegration: Integrer dit stregkodesystem med dit lagerstyringssystem for at automatisere opdatering af lagerstatus og placering i realtid. Dette vil hjælpe med at minimere fejl og øge effektiviteten.
 • Test og justering: Før systemet rulles helt ud, er det en god idé at køre en testfase for at identificere og rette eventuelle fejl i systemet.

6. Vedligehold og opdatering

 • Regelmæssig revision: Planlæg regelmæssige revisioner af dit lager for at sikre, at alle varer er korrekt placeret, og at stregkoder er læselige og opdaterede.
 • Feedback fra personale: Vær åben over for feedback fra dit personale, som bruger systemet dagligt. De kan have værdifulde indsigter i, hvordan systemet kan forbedres.

Ved at følge disse trin kan du skabe et robust og effektivt stregkodesystem, der vil forbedre dit lagers effektivitet og nøjagtighed markant samt øge effektiviteten de næste mange år.

Opmærkning i butik

Når der opmærkes i butik er det ofte et stort arbejde at opdatere teksten på mærkningen i takt med specielle tilbud og løbende prisopdateringer. Hvis man vil slippe for dette arbejde kan det gøres med såkaldte e-paper skilte eller ESL’s (Electronic Shelfs Labeling).
Ved brug af disse skilte skabes dynamisk tekst og/eller stregkode på “etiketten”, helt trådløst og automatisk.

Denne metode kræver en dybere dialog og du er velkommen til at kontakte PCgo hvis du mener det er det rigtige for din virksomhed.